Логопед

Консультації та індивідуальні заняття з логопедом

Існує поширена думка, що логопед — це фахівець, який займається «постановкою» звуків. Але це тільки невелика частина логопедичної корекції. Робота логопеда комплексна і починається вона з розвитку у дитини уваги, зорового і слухового сприйняття, дрібної моторики, розвитку пам’яті та мислення. Без цього неможливо налагодити повноцінний процес навчання. До завдань логопеда входять розширення і збагачення словникового запасу дітей, розвиток зв’язного мовлення і навчання грамоті, виправлення граматичних помилок, розвиток мовного дихання і багато іншого.

Логопедичні заняття будуються з урахуванням принципу поступовості, переходу від  простого до складного.

Ефективність корекційної роботи залежить від використання різноманітних форм і методів роботи.

Основними методами логопедичної корекційної роботи є:

1) Рухово-кінестетичний метод передбачає встановлення зв’язку між рухом артикуляційних м’язів та їх відчуттям. Наприклад, якщо дитина не може сама оголити верхні зуби, логопед піднімає вказівним пальцем верхню губу дитини. Таким чином, створюється нове відчуття — підведення верхньої губи.

2) Слухозоровий кінестетичний метод полягає у встановленні зв’язків між сприйняттям звуку на слух, наочним образом артикуляційного укладу і руховим відчуттям при його вимові. Для формування слухозорового образу звуку логопед демонструє дитині артикуляційну схему, показує положення артикуляційного укладу за допомогою рук з одночасною вимовою звуку. Наприклад, при постановці звуку [ш] дитину просять зробити долоньку та язичок «чашкою», вимовити звук і одночасно утримувати долоню руки у формі чашки.

3) Мовленнєві методи та прийоми роботи: мовленнєвий зразок; одночасна вимова звуку дитиною і логопедом; повторення, пояснення, вказівка; мовленнєві вправи; питання як стимул мовної активності дитини.

4) Мімічні вправи. Вони сприяють розвитку рухливості мускулатури обличчя і передують роботі з формування чітких артикуляційних рухів.

5) Артикуляційна гімнастика

Заняття проводяться індивідуально

Кожне заняття триває 30 хвилин